X-Tornado Cloud System

Megoldás a sikerhez

További szolgáltatások


Az X-SBS Kis Üzleti Megoldás nem elégszik meg azzal, hogy az Ön számára csak a legszükségesebb alap megoldásokat nyújtsa, számos új, hasznos és izgalmas lehetséget is biztosít.

Deviza árfolyamok karbantartása 

A vegyes devizanemben történ kereskedés esetén fontos, hogy a deviza árfolyamok naprakészek legyenek. Ehhez nyújt segítséget a devizaárfolyamok frissítése a Magyar Nemzeti Bank pillanatnyi középárfolyam értékei alapján történő, egy kattintásra működő karbantartása.

Előre tervezés

Rendszerünk alapvető szemléletéhez tartozik, hogy a szükséges helyeken előre lehessen tervezni változásokat. pl. előre megadható ÁFA-változás esetén az új ÁFA értéke és hatálybalépésének kezdete. De hasonló elven adható meg egy árlista vagy egy árkedvezmény is.

Hatályba helyezés

Az érvénybe lépés dátumát kiterjesztettük a bizonylatokra is. Minden bizonylat csak akkor lesz érvényes, ha azt hatályba helyeztük. pl. ha elkészítünk egy számlát, mindaddig a rendszer nem végez vele kapcsolatban semmilyen műveletet sem (pl. készlet karbantartás), amíg a számlát hatályba nem helyeztük. Nem hatályos bizonylat szabadon módosítható, törölhető. Hatályba helyezést követen a bizonylaton már semmilyen változtatást sem lehet végezni. Így biztosítható a bizonylatok időbeni állandósága és sérthetetlensége.

Alternatív mennyiségi egységek

Minden cikk esetében megadható egy alap mennyiségi egység, amiben a rendszer az adott cikket kezeli. De lehetőség van arra, hogy további mennyiségi egységeket is megadjunk egy cikkhez. Segítségükkel a cikk bizonylatokon történő kezelése esetén a rendszer automatikus mennyiségi egység átszámítást végez. pl. ásványvíz esetén az alap mennyiségi egység a darab. Felvehetünk egy további mennyiségi egységet pl. "zsugor" néven. Megadva az átszámításhoz szükséges szorzó értékét, a rendszer minden bizonylaton a cikk rögzítésekor elvégzi az átszámítást, ha az szükséges.

Olvasható azonosítók

Minden fontosabb bizonylat vagy bizonylat tétel rendelkezik egy generált egyedi azonosító értékkel, amely egy olvasható, megjegyezhető betű-szám sorozat. Segítségével könnyen be lehet azonosítani egy bizonylatot vagy egy bizonylat tétel sort. Ezen azonosítók formátuma módosítható.

Cím keresés Google (c) térképen

A rendszerben tárolt címek egy kattintásra megjeleníthetők a Google (c) térkép szolgáltatásával a Google (c) térképén.

Határid napló

Fontos események rögzítése elektronikus határid naplóba.

Szerepkör és jogosultság

A rendszer egy egyszerű, de hatékony, szerepkörökön alapuló jogosultsági rendszert tartalmaz. Definiálhatja a szerepköröket, az ahhoz tartozó képernyőket és műveleteket. Ezt követően a szerepkörhöz rendelheti a megfelelő felhasználókat.

Vebkamerás vonalkód-olvasó

Lehetség van arra, hogy vebkameráját vonalkód-olvasóként használja a vonalkódok kezeléséhez.